Tag Archives: hướng dẫn học lái xe ô tô b2

Hướng dẫn học lái xe ô tô B2 hóa giải 11 bài thi sa hình mới áp dụng từ ngày 1/4/2016

Có lẽ chưa bao giờ việc học lái xe ô tô B2 được học viên thực hiện nghiêm túc như hiện nay. 11 bài thi sa hình chính thức áp dụng từ ngày 1/4/2016 được xe là một thử thách lớn mà học viên phải vượt qua nếu muốn cầm ...

Xem chi tiết...

HƯỚNG DẪN HỌC LÁI XE Ô TÔ B2 SỐ SÀN – 4 KỸ NĂNG CƠ BẢN

Việc làm quen với xe thì bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện không cần đến sự trợ giúp của người khác. Tuy nhiên, khi luyện tập một số kỹ năng cơ bản theo hướng dẫn học lái xe ô tô B2 số sàn của Trường Lái Xe Thế Giới ...

Xem chi tiết...

HƯỚNG DẪN HỌC LÁI XE Ô TÔ B2 BÌNH TÂN – LÀM QUEN VỚI XE

Hiện nay, ngày càng có nhiều bạn có nhu cầu học lái xe ô tô B2 quận Bình Tân và những quận khác tại HCM. Trước khi bắt đầu khóa học thì có những bạn đã có các bậc “tiền bối” hướng dẫn sơ sơ, nhưng có những bạn hoàn ...

Xem chi tiết...