Hạng A1

150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 2

Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là sự hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông; là ý thức trách nhiệm với cộng đồng khi tham gia giao thông. 2-    Là ứng xử có văn hóa, có ...

Xem chi tiết...

150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 1

Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm không? 1-    Không bị nghiêm cấm. 2-    Bị nghiêm cấm. 3-    Nghiêm cấm tùy từng trường hợp.  Hành vi giao xe cơ ...

Xem chi tiết...