450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 8

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1. Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.

2. Xe tải, mô tô,  xe lam, xe con.

3. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.

4. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

hang-b-c-8

Có thể bạn quan tâm

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 6

    Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào? 1. Biển ...