Thông báo danh sách học viên thi hạng B2, hạng C ngày 29/10/2015

Nhà trường thông báo danh sách học viên thi lái xe ngày 29/10/2015 như sau:

– Hạng B2 – Khoá 256

download-1

Hạng C – Khóa 41

download-1

Có thể bạn quan tâm

Thông báo danh sách học viên thi hạng B2 ngày 30/07/2015

Để xem thông tin chi tiết các học viên vui lòng tải danh sách file ...