Hạng A2

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 10

Câu 1: Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 09

Câu 1: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào? 1-    Loại cố định. 2-    Loại di động. Câu 2: Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 08

Câu 1: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là bộ phận của đường để chia mặt đường thành ahi chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. 2-    Là bộ phận của ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 07

Câu 1: Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Đường bộ là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố. 2-    Đường phố là đường bộ ngoài đô thị có lòng đường đủ rộng cho các phương tiện giao thông qua lại. 3-    Cả ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 06

Câu 1: Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên xe đi ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 05

Câu 1: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là một phần của đường được chia theo chiều ngang của đường, có bề rộng đủ cho xe đỗ an toàn. 2-    Là một phần của đường xe chạy dược chia theo chiều dọc của đường, ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 04

Câu 1: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phưng tiện giao thông qua lại. 2-    Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 03

Câu 1: “Vạch kẻ đường” được hiểu thế nào là đúng? 1-    Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. 2-    Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân biệt vị trí dừng, đỗ trên đường. 3-    Tất ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 02

Câu 1: Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? Công trình đường bộ gồm: 1-    Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu. 2-    Rào chắn, đảo giao thông, dải phân ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 01

 Câu 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu thế nào là đúng? Đường bộ gồm: 1-    Đường, cầu đường bộ. 2-    Hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 3-    Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ khác. Câu 2: Khái ...

Xem chi tiết...