Hạng A2

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 20

Câu 1: Khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Dừng xe là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian để cho người lên, xuống phương tiện đó, xếp dỡ hàng hóa hoặc thực hiện công việc khác. 2-    ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 19

Câu 1: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 2-    Là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 18

Câu 1: “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào? 1-    Người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe thô sơ. 2-    Người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Câu 2: Việc sản xuất, mua bán, ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 17

Câu 1: “Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào? 1-    Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 2-    Người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ. Câu 2: Những hành vi nào ghi ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 16

Câu 1: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào? 1-    Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 2-    Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng. Câu 2: Khi xảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 15

Câu 1: Khái niệm”phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng? 1-    Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự. 2-    Gồm xe ô ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 14

Câu 1: Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Gồm xe ô tô; máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy; xe cơ giới dùng cho người khuyết tật và xe máy ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 13

Câu 1: “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào? 1-    Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. 2-    Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ; phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 12

Câu 1: Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải nhường đường cho các phương tiện đến từ hướng khác nhau khi qua nơi đường giao nhau, có ...

Xem chi tiết...

Đề thi thử hạng A2 – Đề số 11

Câu 1: Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Đường chính là đường đảm bảo giao thông chủ yếu trong khu vực. 2-    Đường chính là đường quốc lộ được đặt tên, số hiệu do cơ quan có thẩm quyền phân loại và quyết định. ...

Xem chi tiết...