Hạng B, C

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 4

Người thuê vận tải hàng hóa có quyền hạn gì theo quy định được ghi ở dưới đây? 1-    Từ chối xếp hàng lên phương tiện mà phương tiện đó không đúng thỏa thuận trong hợp đồng; yêu cầu người kinh doanh vận tải giao hàng đúng thời gian, địa ...

Xem chi tiết...

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 3

Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào? 1-    Tại các cơ sở đào tạo lái xe. 2-    Tại sân tập lái của cơ sở đào tạo lái xe và phải đảm bảo công khai, minh bạch. 3-    Tại ...

Xem chi tiết...

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 2

Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng? 1-    Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phưng tiện giao thông qua lại. 2-    Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai ...

Xem chi tiết...

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 1

Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm không? 1-    Không bị nghiêm cấm. 2-    Bị nghiêm cấm. 3-    Nghiêm cấm tùy từng trường hợp. Người điều khiển phương tiện ...

Xem chi tiết...