Hạng A2

365 câu hỏi trắc nghiệm hạng A2 – Phần 2

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1-    Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên trái trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên ...

Xem chi tiết...

365 câu hỏi trắc nghiệm hạng A2 – Phần 1

Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm không? 1-    Không bị nghiêm cấm. 2-    Bị nghiêm cấm. 3-    Nghiêm cấm tùy từng trường hợp. Người điều khiển phương tiện ...

Xem chi tiết...