450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 10

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1. Xe con, xe tải, xe khách.

2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.

3. Xe khách, xe mô tô, xe con.

4. Cả bốn xe.

hang-b-c-10

Có thể bạn quan tâm

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 6

    Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào? 1. Biển ...