365 câu hỏi trắc nghiệm hạng A2 – Phần 4

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

1- Biển 1.

2- Biển 1 và 3.

3- Biển 3.

4- Cả 3 biển.

 

hang-a2-1

Có thể bạn quan tâm

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 7

Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không? 1. ...