150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 3

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

1- Biển 1 và 2.

2- Biển 2 và 3.

3- Biển 1.

4- Cả ba biển.

hang-a1-1

Xem thêm:

150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 1

150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 2

150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 4

150 câu hỏi trắc nghiệm hạng A1 – Phần 5

 

Có thể bạn quan tâm

450 câu hỏi trắc nghiệm hạng B, C – Phần 7

Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không? 1. ...